U naredbi o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima ua zatvorenom i otvorenom prostoru ("Službeni glasnik RS", broj 100/20) u tački 1. broj: "10" zamenjuje se brojem "30".

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".